تصاویر

طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، لابی
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، اتاق ها
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، اتاق ها
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، اتاق ها
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، رستوران ایرانی
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، رستوران ایتالیایی
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، رستوران گردان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، رستوران گردان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، مجموعه ورزشی آقایان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، مجموعه ورزشی بانوان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، استخر بانوان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، سونای بانوان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، سونای آقایان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، استخر آقایان
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، سالن اجتماعات
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، ورودی رستوران و سالن اجتماعات
طراحی و ساخت دکوراسیون داخلی هتل بزرگ شیراز، راهرو